ThunderHead Creations Ni80 3-Core Nuclear Warhead Coil

Цена за 2 койла.

28ga*3+(38*28)ga
   Φ0.3mm*3+(0.1*0.3mm)
   ID3.0/0.35Ω

Цена: 100